Friday, December 18, 2009

Salam Maal Hijrah 1431

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh....salam MAAL HIJRAH 1431...
1 Muharram 1431

Dingin malam
Menusuk tulang insan
Nan kesejukan dan ketakutan
Resah yang dibalut kegelisahan
Mengiringi suatu perjalanan
Meninggalkan kota penuh kegelapan
Menuju ke kota cahaya Kebenaran

Bermulalah hijrah yang agung
Pengorbanan insan tak ternilai
Harga kepayahan kesusahan
Menempuh dugaan dan rintangan
Dalam kehidupan

Mereka tak punya apa
Harta sanak saudara
Tetapi mereka percaya
Hanya janji Rasulnya
Suraqah mengejar
Ingin merebut dinar yang dijanjikan
Allah melindungi
Perjalanan kekasihnya yang tercinta

Inilah sebuah hijrah yang agung

Debaran, debaran, debaran
Hijrah ke Kota Cahaya...

Gua Thur menjadi saksi
Hijrah kekasih Allah
Merpati menjadi saksi
Hijrah kekasih Allah
Lelabah menjadi saksi
Hijrah kekasih Allah


Tuesday, September 8, 2009

Mengenang Peristiwa Perperangan Badar...


Muqaddimah:

Setelah hijrahnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah bersama-sama para sahabatnya dan diterima baik oleh orang-orang anshar, Islam telah berkembang, tersebar luas dan diterima oleh banyak kabilah-kabilah arab. Kekuatan dan ekonomi Madinah telah menjadi kukuh. Orang-orang arab Quraisy Makkah tidak senang hati dengan kemajuan ini.

Perang Badar merupakan perang pertama yang dilalui oleh umat Islam di Madinah. Ia merupakan isyarat betapa mulianya umat Islam yang berpegang teguh pada tali agama Allah. Kemenangan besar kaum muslimin tidak terletak pada jumlah tentara yang ikut serta tetapi terkandung dalam kekuatan iman yang tertanam disanubari mereka. Dengan Keyakinan mereka pada Allah yang sangat kukuh itu, Allah telah menurunkan bantuan ibarat air yang mengalir menuju lembah yang curam. Tidak ada sesiapa yang dapat menahan betapa besarnya pertolongan Allah terhadap umat yang senantiasa menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya.

Sejarah :

Serangan yang dilakukan oleh Abdullah Ibn Jahshin terhadap angkatan perdagangan kaum Quraisy pada bulan Rejab yang diharamkan berperang telah dianggap oleh mereka sebagai tamparan dan cabaran hebat kepada mereka. Kaum Quraisy merasakan kematian Al-Hadhrami seharusnya dibela dan memusnahkan semua pihak yang bersangkutan dengan pembunuhan itu. Rasulullah sememangnya menyedari pihak Quraisy pasti akan menuntut bela. Baginda telah membuat persediaan yang lebih awal.

Pada bulan Ramadhan tahun 2 Hijriah, Rasulullah bersama 313 orang tentera telah keluar dari Madinah untuk menyekat angkatan perdagangan kaum Quraisy yang pulang dari negeri Syria (Syam) dalam usaha mereka hendak melemahkan persiapan tentera Quraisy Makkah untuk menyerang Madinah.

Abu Sufyan yang mengetuai angkatan perdagangan tersebut telah menyedari tindakan Rasulullah itu lalu beliau telah menghantar utusannya yang bernama Dham Dham bin Amr Al-Ghifari meminta bantuan dari Makkah.

Di Makkah pula, 3 hari sebelum Dham Dham sampai, Atiqah Binte Abdul Muthalib telah bermimpi sesuatu yang sungguh menakutkan. Atiqah telah bermimpi melihat seorang musafir datang dengan mengendarai unta. Ia berdiri diatas tanah lapang. Kemudian, lelaki tersebut berteriak dengan suara yang amat kuat.

“Ketahuilah wahai keluarga Ghudar, berangkatlah kalian kepada tempat-tempat kematian kalian dalam masa 3 hari.”

Atiqah melihat manusia berkumpul dekat musafir tersebut kemudian ia masuk dalam masjid diikuti orang ramai dan berdiri ia diatas untanya didepan Ka’bah dan dilaungkan lagi perkataan yang sama. Lelaki itu kemudian berdiri dihadapan Abu Qais dan diulangi ucapannya buat kali ketiga. Musafir itu kemudian mengambil batu besar dan melemparkannya. Batu itu jatuh bergolek. Ketika batu itu tiba dibawah gunung, ia pecah berkeping-keping. Tidak sebuah rumah pun yang ada di Makkah terlepas dari dimasuki pecahan batu besar tersebut.

Mimpi Atiqah itu walaupun diminta supaya dirahsiakan, telah tersebar luas di Kota Makkah hingga kepengetahuan Abu Jahal. Tetapi Abu Jahal dengan sikap bongkak dan sombongnya tidak memperdulikan mimpi itu malah diperlecehkan olehnya.

Al-Abbas bin Abdul Muthalib, orang pertama yang mengetahui tentang mimpi Atiqah telah mendengar saudaranya di ejek oleh Abu Jahal. Beliau ingin mempertahankan saudaranya lalu keluar untuk mencari Abu jahal. Pada ketika beliau terjumpa Abu Jahal, Dham Dham, yaitu utusan dari Abu Sufyan telah sampai ke Makkah dengan membawa berita Abu Sufyan meminta bantuan. Ketika itu juga Makkah menjadi kecoh dengan berita ini. Ramai pembesar-pembesar Quraisy merasa marah dengan tindakan Muhammad. Mereka lalu mengumpulkan orang untuk keluar membantu Abu Sufyan. Tidak ada seorang lelaki pun yang ingin ketinggalan dalam peperangan ini. Ada diantara mereka yang tidak dapat ikut tetapi mengutus orang suruhan mereka untuk ikut serta.

Sebelum berlaku peperangan di Badar, Nabi Muhammad S.A.W telah mengutuskan Talhah Bin Ubaidullah dan Said bin Zaid untuk mengumpul maklumat tentang kabilah Abu Sufyan. Mereka mengumpulkan maklumat ynag perlu dan kembali ke Madinah untuk menyampaikan pada Rasul. Baginda bergerak bersama-sama para pengikutnya. Baginda menuju ke Badar tetapi terlebih dahulu Baginda mengutus Ali bin Abu Talib, Zubir bin Al-Awwam dan Saad Bin Abi Waqqas bersama beberapa orang lain ke Badar mengumpulkan maklumat terbaru tentang orang Quraisy serta musuh mereka. Maklumat yang diperolehi daripada dua orang budak lelaki yang telah mendedahkan tentang tempat persinggahan orang Quraisy. Apabila Rasulullah bertanya berapa ekor binatang yang disembelih untuk makanan mereka setiap hari, kanak-kanak itu menjawab 9 atau 10 eokr. Dengan kebijaksanaan Rasulullah, Beliau dapat mengagak jumlah tentera musuh ada 900 hingga 1000 orang tentera.

Dengan maklumat yang diperolehi itu, Rasulullah pada waktu itu merasa khawatir kalau-kalau nanti setelah kejadian tenteranya bertempur dengan tentera Quraisy lalu dari tenteranya ada yang mengundur diri. Nabi Muhammad S.A.W juga ingat bahwa asal mulanya berangkat dari madinah adalah hendak mengejar seperangkatan unta yang memuatkan perdagangan kaum Quraisy yang di ketuai oleh Abu Sufyan, sedangkan mereka telah lepas jalan ke Makkah. Rasulullah bimbang jika ada diantara tenteranya yang tidak suka bertempur dengan tentera Quraisy dan ada yang berperasaan

Angkatan Unta yang dikejar telah terlepas jalan. Pasukan tentera Quraisy begitu besar berlipat ganda. Alat perang Quraisy lebih lengkap dan mereka serba kekurangan.

Dengan kebijaksanaan sebagai seorang Nabi dan pesuruh Allah, maka Nabi Muhammad S.A.W mengadakan permusyawaratan bersama pahlawan-pahlawan tenteranya meminta pendapat mereka. Pada mulanya, mereka berkata bahwa mereka keluar hanya untuk perdagangan Quraisy dan bukan untuk berperang. Ketika itu Rasulullah amat merasa susah hati dan berubah wajahnya. Apabila Abu Bakar r.a melihat keadaan ini, lalu beliau berkata:

“Ya Rasulullah, lebih baik kita bertempur dengan musuh!”. Diikuti pula dengan Umar r.a. Kemudian seorang sahabat Miqdad Bin Al-Aswad lalu berdiri dan berkata :

“Ya Rasulullah, teruskanlah pada barang apa yang Allah telah perintahkan pada Tuan! Maka kita serta Tuan. Demi Allah, kita tidak akan berkata kepada Tuan seperti perkataan kaum Bani Israil kepada Nabi Musa pada zaman dahulu. “Pergilah engkau bersama Tuhanmu, maka berperanglah engkau berdua. Kita sesungguhnya akan duduk termenung saja.”. Akan tetapi berkata kita pada Tuan sekarang “Pergilah Tuan bersama Tuhan Tuan! Dan berperanglah Tuan bersama Tuhan Tuan. Kita sesungguhnya berserta Tuan dan Tuhan Tuan. Kita ikut berperang. Demi Allah, jikalau Tuan berjalan dengan kita sampai kedesa Barkul Ghamad, nescaya kita berjuang bersama Tuan daripada yang lainnya. Kita akan berperang dari sebelah kanan Tuan dan di antara hadapan Tuan dan belakang Tuan.

Ketika itu Rasulullah juga ingin kepastian dari kaum Anshar. Melihat keadaan itu, Sa’ad Bin Muaz lalu berdiri dan berkata dengan kata-kata yang memberi keyakinan pada Rasulullah sama seperti kaum Muhajirin. Di ikuti pula oleh suara-suara pahlawan yang lain.

Setelah mendengar kata-kata daripada sahabat dan tenteranya yang sungguh meyakinkan, bercahayalah muka Nabi seraya tertampak kegirangannya. Pada saat itu juga Allah menurunkan wahyunya yang tercatat di Surah Al-Anfal ayat 5-7 yang ertinya :

“Sebagai Tuhanmu(Muhammad) mengeluarkan akan kamu dari rumhamu yang benar. Dan bahawasanya sebahagian dari orang-orang yang beriman itu sungguh benci. Mereka membantah kamu dalam urusan kebenaran (berperang) sesudah terang-benderang, seolah-olah mereka digiring akan salah satu dari dua (golongan Al’Ier dan golongan An Nafier), bahawasanya ia bagimu, dan kamu mengharapkan yang tidak berkekuatan senjata adalah bagi kamu, dan Allah berkehendak akan menyatakan kebenaran dengan semua sabdanya, dan memutuskan kekalahan orang-orang yang tidak percaya”

(Al-Quran Surat Al-Anfal Ayat 5-7)

Setelah itu, nabi S.A.W lalu bersabda pada seluruh tenteranya:

“Berjalanlah kamu dan bergiranglah kerana sesungguhnya Allah telah memberi janji kepadaku salah satu daripada dua golongan (yaitu Al-Ier dan An-Nafier). Demi Allah, sungguh aku seakan-akan sekarang ini melihat tempat kebinasaan kaum Quraisy,”

Mendengar perintah Rasulullah S.A.W yang sedemikian itu, segenap kaum muslimin memulakan perjalanan dengan tulus ikhlas dan berangkatlah mereka menuju ketempat yang dituju oleh Nabi. Mereka selalu ta’at dan patuh kepada perintah Nabi dengan melupakan segala sesuatu yang menjadi kepentingan diri mereka sendiri.

Dipihak Quraisy pula ada beberapa kocar kacir yang terjadi sehingga beberapa kaum yang berjalan berpatah balik ke Makkah.

Rasulullah tidak henti-henti memanjatkan do’a kepada Allah memohon pertolongan. Untuk menebalkan iman tenteranya dan meneguhkan semangat barisannya, Rasulullah menghadapkan mukanya kepada sekelian tenteranya sambil memohon kepada Allah yang ertinya :

“Ya Allah! Hamba memohon kepada Engkau akan janji dan perjanjian Engkau. Ya Allah! Jika Engkau berkehendak (mengalahkan pada hamba), tidak akan Engkau disembah lagi.”

Diriwayatkan diwaktu itu, Nabi S.A.W berulang-ulang memohon kepada Allah sehingga Abu Bakar r.a yang senantiasa berada disisinya telah memegang selendang dan bahu Nabi sambil berkata bahwa Tuhan akan meluluskan padanya apa yang telah Allah janjikan.

Selanjutnya, sebagai kebiasaan bangsa Arab, sebelum berperang maka diantara pahlawan-pahlawannya lebih dulu harus bertanding dan beradu kekuatan dengan pahlawan musuh. Dipihak kaum Quraisy, 3 pahlawan yang keluar adalah 1. Utbah Bin Rabi’ah, 2. Syaibah Bin Rabi’ah dan 3. Walid Bin Utbah. Dan dari tentera Islam ialah 1. ‘Auf bin Al-Harits, 2. Mu’adz bin Harts dan 3. Abdullah bin Rawahah. Mereka bertiga adalah dari kaum Anshar. Tetapi kerana kesombongan kaum Quraisy yang merasakan bangsanya lebih baik, tidak mahu menerima kaum Anshar, malah meminta Rasulullah mengeluarkan 3 orang pahlawan dari kaum Quraisy sendiri. Maka Rasulullah mengeluarkan 1. Hamzah Bin Abdul Muthalib, 2. Ali Bin Abi Thalib dan 3. ‘Ubadah Bin Al-Harits. Mereka berenam beradu tenaga sehingga akhirnya tentera Quraisy jatuh ketiga-tiganya dan tentera Islam hanya ‘Ubaidah Bin Al-Harits yang syahid. Ini adalah petanda bahwa kaum Quraisy akan tewas.

Setelah itu pertempuran terus berlaku. Tentera Islam yang seramai 313 orang berlawan mati-matian untuk menewaskan tentera Quraisy. Rasulullah senantiasa mengamati gerak-geri tentera Islam. Dengan sebentar waktu, berpuluh-puluh tentera musyrikin menghembuskan nafasnya, melayang jiwanya meninggalkan badannya bergelimpangan diatas tanah bermandikan darah. Tentera Islam senantiasa menyebut “Esa! Esa! Esa!”.

Rasulullah pula tidak henti-henti memanjatkan do’a pada Allah memohon kemenangan tentera Islam. Ada seketika dengan tidak ada sebab apapun, Rasulullah telah jatuh dengan mendadak sebagai orang pengsan. Tubuhnya gementar dan kedinginan bagaikan orang ketakutan. Tetapi tidak berapa minit, Beliau bangun dengan tegak lalu bersabda kepada Abu Bakar r.a. yang senantiasa berada disisinya, yang ertinya :

“Gembiralah oleh mu hai Abu Bakar. Telah datang pertolongan dari Allah kepadamu. Ini Malaikat Jibril sampai memegang kendari kuda yang ia tuntun atas kedua gigi sarinya berdebu.”

Rasulullah memberi semangat kepada tenteranya dengan sabdanya yang membawa maksud dan jaminan bahwa tentera Islam yang turut serta diperang Badar dijamin masuk syurga. Mendengar ini, tentera Islam semakin berkobar-kobar semangatnya. Ramai pembesar-pembesar Quraisy yang terkorban dan pada akhirnya, mereka bubar dan melarikan diri. 70 orang kaum Quraisy terbunuh dan 70 yang lain tertawan. Manakala tentera Islam pula hanya 14 yang syahid (6 dari Muhajirin dan 8 dari Anshar). Tentera Islam mendapat kemenangan dari sebab keteguhan dan ketabahan hati mereka. Bangkai-bangkai tentera musyrikin dilempar dan dikuburkan didalam sebuah perigi/sumur di Badar.

Kemenangan ini disambut dengan riang gembira oleh orang yang tidak mengikut peperangan, yaitu kaum perempuan, kanak-kanak dan beberapa orang lelaki yang diberi tugas mengawal Madinah dalam masa pemergian tentera Islam ke Badar itu.

Di Madinah pula, Rasulullah memikirkan bagaimana cara yang patut dilakukan keatas orang tawanan perang. Rasulullah juga berpesan pada orang ramai supaya bersikap baik dan belas kasihan kepada orang tawanan. Sehingga ada kaum muslimin yang memberikan satu-satunya roti yang ada kepada orang tawanan. Sehingga orang tawanan merasa segan dengan kebaikan yang ditunjukkan. Rasulullah kemudian berbincang dengan orang Islam tentang nasib tawanan Badar. Ada yang menyatakan dibunuh saja kerana mereka telah engkar dengan Allah dan mengusir kaum Muhajirin dari Makkah. Ada pula yang lebih lembut hatinya dan disuruh lepaskan saja dengan harapan mudah-mudahan mereka akan insaf dan tertarik dengan Islam. Setelah lam berbincang, mereka akhirnya mengambil keputusan untuk melepaskan mereka dengan mengenakan tebusan sekadar yang sepatutnya mengikut keadaan masing-masing. Setinggi empat ribu dirham dan serendah satu ribu dirham. Bagi yang miskin tetapi ada pengetahuan membaca dan menulis dikehendaki supaya mengajar sepuluh orang kanak-kanak Islam. Mereka semua dibebaskan apabila tebusan telha dibayar atau kanak-kanak itu telah pandai.

Hikmah didalam peperangan Badar

Peperangan Badar ini amat besar ertinya bagi agama Islam. Andaikata tentera Islam kalah dalam peperangan ini maka tamatlah riwayat orang-orang Islam malah agama Islam itu sendiri. Kemenangan ini juga menguatkan lagi kedudukan Islam di Madinah dan menambahkan keyakinan bahwa mereka adalah pihak yang benar. Mereka telh mula disegani dan ditakuti oleh kabilah-kabilah Arab lain dan digeruni oleh orang Yahudi dan Munafiqin Madinah. Sebaliknya pengaruh orang Quraisy Makkah mula lemah dan merosot. Orang yang ditawan oleh tenters Islam pula, apabila mereka balike ke Makkah setelah dilepaskan telah menceritakan kepada sahabat-sahabat dan keluarga tentang kebaikan orang Islam. Cerita ini dengan tidak secar langsung telah member pertolongan yang besar kepada perkembangan agama Islam di Makkah. Mereka yang selalunya menerima layanan buruk dari orang Quraisy secara diam telha berhijrah ke Madinah dan memeluk agama Islam. Dengan ini tentera Islam bertambah dar masa ke masa. Perang Badar telah memperkuatkan lagi kepercayaan orang Islam kepada nabi Muhammad S.A.W. dan ajaran Islam. Mereka sanggup berkorban jiwa untuk kepentingan Baginda dan agama Islam

Monday, September 7, 2009

Fikir-Fikirkan lah....


Apabila mengatakan mengenai skrip hidup, ramai yang tertanya betulkah kita ini mempunyai skrip hidup. Ya! Memang kita mempunyai skrip hidup. Mengapa saya kata begitu. Dalam surah Al-R’ad, ada menyebut Tuhan tidak akan mengubah sikap, keadaan ataupun keadaan sesuatu kaum selagi mereka tidak mengubah nasib mereka sendiri. Jadi daripada mana wujudnya skrip hidup ini.

Skrip hidup wujud daripada pengalaman hidup kita sejak kecil Cara kita dibesarkan melalui penerapan nilai, kepercayaan dan pegangan kepada hidup kita. Kadangkala kepercayaan ataupun nilai itu tidak sesuai dengan zaman, namun begitu disebabkan kita dilatih dengan nilai tersebut kita percaya ia sesuai.

Ini yang berlaku kepada mentaliti Azhari dan Azhariah kita sekarang di mana kita sudah dilatih dengan cara berfikir dahulu sejak zaman berzaman. Mentaliti dan pegangan kita sejak dahulu menyebabkan kita susah mahu berubah dengan perkembangan zaman. Pegangan-pegangan dahulu yang tidak kontemporari pun masih diamalkan hingga sekarang. Ia sedikit sebanyak mempengaruhi kehidupan kita sekarang.

“Bacalah! Bacalah dengan nama Tuhan Mu!” Tidak menjadi pegangan hidup kita disebabkan segalanya dikaburi dengan adat dan cara berfikir lama. Itulah yang kita melihat ramai masyarakat kita takut untuk berubah. Mereka takut apabila mereka berubah, kita akan kembali susah. “Jangan diubah kerajaan sekarang, nanti susah hidup kita”, “Jangan membangkang, nanti bagaimana anak-anak kita nak bekerja”. Inilah mentaliti yang wujud daripada skrip hidup yang tidak diubah.

Itulah Rasulullah meminta kita berhijrah. Bukan sekadar hijrah fizikal tetapi juga hijrah minda. Kesemua ini disuruh agar kita dapat mengubah skrip hidup kita menjadi lebih baik. Bukan sekadar bergantung kepada sentimental value dahulu. Jadikanlah hari ini lebih baik daripada hari semalam, jadikanlah hari esok lebih baik daripada hari ini. Itu yang sepatutnya kita buat.

Dalam berdakwah pun kita harus mengubah skrip hidup kita. Jangan masih menggunakan cara lama untuk berdakwah. Selagi kita masih menggunakan cara dakwah dulu, susah masyarakat sekarang untuk menerimanya. Mereka sudah mengubah skrip hidup mereka, tetapi kita masih lagi menggunakan skrip hidup dahulu.

Dalam berpersatuan kita harus berubah. Berubah mengikut perjalanan masa. Dahulu dengan cara dahulu sekarang dengan cara sekarang. Ramai yang mengatakan jika kita berubah sekarang kita tidak thiqah. Thiqah perlu dilihat dengan cara lebih luas. Sebab itulah kita disuruh berjuang dengan menggunakan konsep hazar. Hazar dalam hal ini adalah berstategi, bukannya bersembunyi atau menyembunyi. Itu yang perlu dilihat dan didefinisikan semula. Tidak semestinya kita berubah kita tidak thiqah,kadang-kadang ada juga yang terdengar di telinga...cara abang-abang dahulu kakak-kakak dahulu perlu kita ikut cara mereka,buat apa?yang iya nya perkataan dahulu itu yang membuat kita terkemudian terkebelakang...orang lain dah sampai kegarisan penamat kita baru nak mula...jadi fikir-fikirkanlah...

Dalam kehidupan pun kita perlu mengubah skrip hidup daripada skrip gagal kepada skrip jaya. Kita harus berfikiran positif dan positif untuk berjaya. Bukannya sentiasa merasakan diri ini tidak mampu dan ayat-ayat yang tidak bertanggungjawab yang lain. Kita harus bertanggungjawab dengan skrip hidup kita.

Saturday, July 25, 2009

Walimatul Urus

klik pada kad untuk resolusi lebih jelas

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,di jemput kpd semua sahabat yang mengenali diri ana..hadir ke walimah ana pada tarikh yang tertera pada kad jemputan di atas,mohon maaf dipinta pada sahabat dan sahabiah sekalian sekiranya ada terkasar bahasa tersilap kata...doakan Majlis ana berjalan dengan lancar...kepada sahabat yang berada di tanah air...kalian juga dijemput hadir...

Monday, May 25, 2009

Perjalanan Seorang Hamba...

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh...Syukur ke hadrat Ilahi...kita bertemu lagi dalam penulisan seterusnya sebelum nikmat yang diberikan Allah ini ditarik kembali...tengah ada modal nak tulis ni...sebelum mata ni tertutup rapat...Ya Allah Kuatkan lah Hati Hambamu dalam memperjuangkan Agama Mu...


~:: Semakin jauh perjalanan,semakin dekat dengan kematian,semakin bertambah bebanan,semakin kurang kekuatan dan keupayaan,ingat lah wahai sahabat seperjuangan, hidup ini penuh dengan mehnah dan cubaan,teruslah menempuh ujian,teluslah dengan tuhan,teluslah sesama insan,jangan disimpan setiap apa yang terbelenggu di fikiran,ada kalanya hidup ini perlu merasa keperitan,supaya kita tidak terbang jauh di awangan,sesekali keperitan itu dapat menyedarkan,bahawa hidup sebagai insan penuh ranjau dan cabaran,tidak dinamakan kehidupan jika tidak melalui dan mengenal erti kegagalan,sedarlah semua itu ujian buat hambanya sepaya ditetapkan iman,tanamkan dalam hati tidak selamanya kita melalui kegagalan,yang pasti kejayaan akan datang walau sebelumnya penuh dengan kepayahan,tempuhilah ianya dengan penuh kesabaran,yakinlah pada kekuasaan tuhan::~


Saturday, May 23, 2009

Prof Harun Yahya@Adnan octar | Saintis Islam Terkemuka Abad Ini


Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,untuk posting kali ni...mengisahkan tentang seorang tokoh ilmuan islam dan saintis islam terkemuka abad ini,Prof Harun Yahya...

Harun Yahya adalah nama pena Adnan Oktar yang lahir di Ankara pada tahun 1956. Sebagai seorang penda'ie dan ilmuwan terkemuka asal Turki, beliau sangat menjunjung tinggi nilai akhlaq dan mengabdikan hidupnya untuk mendakwahkan ajaran agama Islam kepada masyarakat. Adnan Oktar memulai perjuangan intelektualnya pada tahun 1979, yakni ketika menuntut ilmu di Akademi Seni, Universiti Mimar Sinan. Selama berada di universiti tersebut, beliau melakukan pengkajian yang mendalam tentang berbagai Falsafah dan ideologi materialistik yang sangat berpengaruh terhadap masyarakat sekitar. Hal ini menjadikan beliau lebih tahu dan paham dibandingkan dengan para pendukung Falsafah atau ideologi itu sendiri. Berbekal informasi dan pengetahuan yang mendalam ini, beliau menulis berbagai buku tentang bahaya Darwinisme dan teori evolusi, yang merupakan ancaman terhadap nilai-nilai akhlaq, terhadap dunia; serta buku tentang keruntuhan teori ini oleh ilmu pengetahuan. Majalah ilmiah populer terkenal New Scientist edisi 22 April 2000 menjuluki Adnan Oktar sebagai "pahlawan dunia" yang telah membongkar kebohongan teori evolusi dan mengemukakan fakta adanya penciptaan. Penulis juga telah menghasilkan berbagai karya tentang Zionisme dan Freemasonry, serta ratusan buku yang mengulas masalah akhlaq dalam Al-Qur'an dan bahasan-bahasan lain yang berhubungan dengan akidah.

Nama pena Harun Yahya berasal dari dua nama Nabi: "Harun" (Aaron) dan "Yahya" (John) untuk mengenang perjuangan dua orang Nabi tersebut melawan kekufuran.

Antara Buku-buku karya pengarang:

# Tangan Rahsia di Bosnia,
# Kebohongan Holocaust,
# Di Balik Tirai Terorisme,
# Kartu-Kurdi Israel,
# Strategi Nasional bagi Turki,
# Moral Qur'an: Solusi,
# Permusuhan Darwin Terhadap Bangsa Turki,
# Bencana Kemanusiaan Akibat Ulah Darwinisme,
# Kebohongan Teori Evolusi,
# Bangsa-Bangsa Yang Diazab,
# Nabi Musa,
# Zaman Keemasan,
# Keagungan Warna Ciptaan Allah,
# Kebesaran Allah di Setiap Sudut Alam Semesta,
# Hakikat Kehidupan Dunia,

Karya penulis dalam bentuk booklet:

* Misteri Atom,
* Keruntuhan Teori Evolusi: Fakta Penciptaan,
* Keruntuhan Materialisme,
* Berakhirnya Materialisme,
* Kekeliruan Kaum Evolusion 1,
* Kekeliruan Kaum Evolusion 2,
* Mikrobiologi Meruntuhkan Teori Evolusi,
* Fakta Penciptaan,
* 20 Pertanyaan Yang Meruntuhkan Teori Evolusi,
* Pembohongan Terbesar Dalam Sejarah Biologi: Darwinisme.

Karya-karya pengarang yang berhubungan dengan Al-Qur'an:

* Pernahkah Anda Berpikir Tentang Kebenaran?,
* Mengabdi Hanya Kepada Allah,
* Meninggalkan Masyarakat Jahiliyyah,
* Syurga,
* Teori Evolusi,
* Nilai Akhlaq Dalam Al-Qur'an,
* Ilmu Al-Qur'an,
* Index Al-Qur'an,
* Hijrah di Jalan Allah,
* Sifat Munafiq Dalam Al-Qur'an,
* Rahsia Orang Munafiq,
* Nama-Nama Allah Yang Agung,

Banyak karya Harun Yahya yang kini tengah diterjemahkan ke bahasa Inggris, Perancis, Jerman, Itali, Rusia, Spanyol, Arab, Portugis, Albania, Serbo-Kroasia (Bosnia), Polandia, Urdu, Indonesia, Melayu dan Malayalam. Tujuan utama kami adalah untuk menterjemahkan semua buku tersebut ke dalam bahasa Inggris dan berbagai bahasa lainnya pada tahun 2001 dan menyebarkannya ke seluruh penjuru dunia agar bermanfaat bagi semua orang.

Dalam semua buku karya pengarang yang menggunakan nama pena Harun Yahya ini, semua topik yang disampaikan sangat sesuai dengan ajaran Al-Qur'an. Bahkan topik-topik yang disampaikan melalui bahasa ilmiah, yang kadang dianggap rumit dan membingungkan, diuraikan dengan sangat lugas dan jelas dalam buku-buku Harun Yahya. Tidaklah mengherankan jika buku-buku tersebut menarik semua orang dari segala umur dan lapisan masyarakat.

Buku-buku yang berhubungan dengan keimanan mendakwahkan tentang keberadaan dan keesaan Allah, dan ditulis dengan tujuan utama menyampaikan Islam kepada mereka yang jauh dari agama dan membuka hati mereka agar menerima kebenaran. Bagi pembaca Muslim, buku-buku tersebut berisikan nasihat dan peringatan. Penulis telah menerbitkan karya-karyanya tentang hal-hal pokok yang disebutkan dalam Al-Qur'an agar kaum Muslim dapat meningkatkan ketaqwaan dan kemampuan berpikir mereka secara mendalam.

masih ada lagi ilmuwan islam dari negara turki yang banyak menyelamatkan akidah umat islam abad ini...Alhamdulillah...

Sumber wikipedia..

Thursday, May 21, 2009

Diri Anda Bagus???

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh...nak conteng-conteng sikit sebelum melelapkan mata...nak kata ana ni pandai bagus sangat menulis takde la sangat,B.M pon cukup2 makan jer,tapi setakat nak contiang2(loghat utara) tu boleh la...nak kongsi la sikit bagi lepas tension time study ni..sebagai muhasabah diri,ape yang ana nak tulis ni nak kata motivasi takde la sangat,tapi terpulang pada sahabat untuk menilainya...apa pon ana terima...

kadang-kadang hidup kita gembira,seronok...dan kadang dalam hidup ni duka ada sedih pon ada,semua itu tidak lari dari makhluk yang dicipta oleh ALLAH S.W.T yang bernama manusia...sudah di nyatakan dalam Al-Quran kita ni Adalah makhluk yang diciptakan oleh ALLAH S.W.T dengan sebaik2 kejadian...semua lengkap...kita ni semuanya sama...

Nak cerita sikit tentang diri manusia ni,tentang mengatakan diri dia tu bagus...kadang-kadang telinga ni ada juga terdengar macam tu,tapi bila kita tengok orang yang selalu kata dia tu bagus ade la bagus mana,macam orang biasa je...dok cari jugak bagus 2 kat mana.tak nampak pun,cakap pandai bagus pada hakikatnya sama macam orang lain juga,bukan nak kata dengki ke apa ke cuma pandangan sahaja,nak kata diri ana ni bagus takde la..sama macam orang lain juga.sebenarnya sebaik2 penilai yang nak kata dia tu bagus ALLAH S.W.T sahaja,sebab kita ni miliknya...hanya ALLAH S.W.T yang tahu yang mana lebih atau kurangnya kita...

Sikap perasan bagus dikategorikan sebagai salah satu sikap negatif, kerana ia menjadikan Kita cenderung untuk memandang rendah pada orang lain. Kesannya dalam jangka masa panjang, sikap perasan bagus akan membuat Kita semakin tidak cemerlang, prestasi Kita terjejas dan emosi And Kita jadi semakin rapuh, semakin down, down lalu terus down (er, bukan sindrom down!). usaha Kita menuju kejayaan semakin kurang berhasil walaupun Kita sudah bekerja keras, lebih ‘keras’ dari yang sebelumnya,sebab apa?sebab ape yang ada pada Kita telah di tarik balik oleh ALLAH S.W.T

sebenarnya diri anda belum cukup bagus lagi untuk mengatakan diri anda bagus,sebab itu dok selalu kata diri dia la yang bagus,ada yang sampi satu tahap smpi nak dgr pandangan org pon tak bleh dok kata dia betul jgk,alamak teremosi la pulak hehehe,itu lah manusia,tidak pernah lari dari sifat-sifat takabbur ujub dan riak,lupa ape yang ada pada dia itu datangnya dari
ALLAH S.W.T
,lagi satu cuba terima pandangan org,jika ianya membawa kebaikan pada diri anda dan orang di sekeliling anda,dan bukan nak kata diri anda tidak bagus cuma jadikan benda yang belum bagus itu sebagai pencetus semangat untuk menjadikan diri anda lebih bagus...

Sabda nabi SAW yang bermaksud: "sesiapa merendahkan tawadhu' kerana Allah SWT,maka Allah SWT akan mengangkat kedudukannya dan sesiapa yang takabbur maka Allah SWT akan merendahkan kedudukannya"

Ha... Ada lagi Adab sebagai pelajar, jika ilmu masih sedikit (hakikatnya ilmu manusia tiada yang banyak melainkan ALLAH S.W.T yang Empunya Ilmu), masih bertatih tahulah berakhlaq. Sedangkan para ulamak yang faqih, berkelana di bumi ALLAH S.W.T untuk mencari ribuan guru, bahkan menulis kitab-kitab yang menjadi rujukan hingga kini amat menjaga akhlaq sesama guru dan ulama yang lain. Sehinggakan sifat yang tercerna dari diri mereka menjadi ikutan bagi ulama yang takutkan ALLAH S.W.T.

(Sebenarnya yang menaruh bimbang dan takut (melanggar perintah) Allah dari kalangan hamba-hambaNya hanyalah orang-orang yang berilmu(ulama). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa, lagi Maha Pengampun.) (Surah al Fatir : 28)

Oleh itu wahai pelajar, jika para ulama yang hebat ilmunya itu sendiri amat menjaga tutur katanya, tidak bermudah-mudah berhukum dengan apa yang tidak mereka ketahui. Mengapa kita sendiri yang amat sedikit ilmu tidak belajar untuk merendahkan diri? Adakah akhlaq itu tidak termasuk di dalam halal dan haram di dalam perhubungan sesama manusia? Sudah bolehkah kita berlaku sombong dengan ilmu yang sedikit sedangkan kita lupa ilmu yang kita ada juga boleh ditarik pada bila-bila masa?

Ilmu tanpa akhlaq menunjukkan kita sendiri menghina ilmu yang diberi oleh ALLAH S.W.T.


...buat semua sahabat2 semoga kejayaan milik kita bersama...bittaufiq wannajah...

Tuesday, May 19, 2009

Pesan Pada Hati...


...Pesan pada hati kuatkan semangat,pesan pada diri kemalasan membunuh kejayaan,bisikkan pada hati tak kan ku ulangi kegagalan semalam,wajah ayah ibu mengharap pembalasan pada tiap titik peluh yang dicurahkan padaku,jika bukan ak lakukan buat diriku,ak perlu lakukan buat mereka,ingatkan hati ingatkan diri,kejayaan pasti akan kugenggami,jika ada usaha yang mengiringi,takkan kan ku biarkan ianya berlaku lagi,jadikan pengalaman yang lalu sebagai penguat diri,dalam menempuh liku-liku duniawi....

...bila hati berjuang kerana Allah, dugaan itu tempat bersinggah, keperitan ditelan sebagai juadah,kejayaan di anggap satu mimpi indah,pesan pada hati andai ditakdirkan diriku rebah kerna ketentuan dan ujian dari Allah,hati tetap redha kerana Allah,tabah dan mujahadah menempuh setiap lurah,jangan berundur selagi masa belum sudah,pesan pada hatimu juga,jagalah hubungn kasih sayang (ukhwah) kerna itulah pelentur semangat dalam kehidupan.
percayalah tiap agendanya penuh hikmah,agar hati disinggah indahnya kasih dan cinta Allah...


salam perjuangan dari bumi Ardul Kinanah...(^_^)

Friday, May 15, 2009

Warkah Buat Ibu...


Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh...bertemu kembali dalam penulisan yang seterusnya....disini saya bukan nak tulis pape cuma nak mengucapkan selamat Hari Ibu dan selamat Hari Guru buat insan yang bergelar guru...

Khas buat ibuku Hjh Sapura Bt Sawri,terima kasih yang tak terhingga untuk ibuku yang sangat dikasihi dan disayangi...kerana telah banyak berkorban untukku dan bersabung nyawa kerana hendak melahir kan anakmu...ketahui lah wahai ibuku anakmu ini sentiasa membuatkan dirimu menangis,namun pernah diri ini menderhaka kepadamu,tatkala diriku memberontak menangis kerana mahukan sesuatu,namun ibu sentiasa berusaha untuk mendapatkannya untukku,segala kemahuanku ibu turutkan,walaupun ibu tidak pernah menunjuk kesedihanmu...namun ku tahu ibu selalu menangis keranaku...ibu tdak pernah putus asa tidak pernah mengira penat lelah semata-mata untuk membesarkan ku dan mendidik diriku supaya menjadi insan yang berguna pada masyarakat...ibu ampunkan lah segala dosa anakmu dan doakan kejayaanku selama anakmu berada dibumi yang penuh barakah ini,semoga dengan kejayaanku menjadi hadiah yang bermakna untukmu ibu,segala kasih sayang yang ibu curahkan untukku akanku hargai hingga keahkir hayatku...terima kasih Ibu...nantikan kepulangan anakmu...

Apakah diri ini mampu membalas segala jasa2 mu ibu......Sayang ibu...

Untuk semua guru-guru yang pernah mendidik saya dari saya tidak mengenali apa itu huruf Alif Ba Ta ABC dan sebagainya hinggalah sekarang sampai berjaya melanjutkan pelajaran dibumi yang penuh barakah ini,saya ucapkan ribuan dan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada kalian semua..tanpa kalian semua saya tidak akan berada disini...terlalu banyak pengorbanan yang telah kalian curah kan untuk saya selama menjadi anak muridmu,walaupun kadang kala saya ni nakal,kadang kala saya pernah membuatkan guru-guru menangis sendirian,maafkan segala kesalahan saya,kerana telah banyak menyusahkan kalian semua..

Khas buat guru-guru SKPA terima kasih kerana telah banyak mendidik saya,dan buat semua guru-guru SMA Irshadiah batu 26 bagan Datoh perak,terutama Ust Hj Hashim B. Hj Anang isteri Ustzh Hjh Hamudah Bt. Dato Hj Ghazali terima kasih diatas didikan dan tunjuk ajar kalian semua,dan saya mewakili semua pelajar SMA Irshadiah yang berada di Perlembahan NIL,mengucapkan selamat Hari Guru...semoga kalian semua sentiasa tabah dalam mendidik anak bangsa...maaf sekiranya saya tidak dapat letak semua nama guru-guru...

wassalam...

Wednesday, May 13, 2009

Wabak Swine Influenza


Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh...sedikit coretan... untuk sahabat2 yang selalu berkunjung ke blog ana,mohon jutaan kemaafan sebab jarang update blog nih,sebab ana sekarang berada dalam fatrah imtihan fasa 2,ana pun masih baru dalam dunia penulisan ni...sementara mengisi masa lapang,hilangkan pening study,sedikit info ana nak kongsikan dengan sahabat2 baru2 ni seluruh dunia di kejutkan dengan satu wabak,penyakit atau ape2 jer la yang berkaitan dan sewaktu dengannya...iaitu virus swine influenza...

Sejarah

Pada 5 Februari 1976, tentera di Fort Dix, Amerika Syarikat menyatakan dirinya letih dan lemah dan mati keesokannya.Doktor mengesahkan kematian berpunca daripada virus swine sebagaimana tahun 1918 akibat pandemik selesema. Presiden Gerald Ford diminta mengarahkan rakyat disuntik dengan vaksin. Namun rancangan suntikan itu dibatalkan.

Pada Ogos 20, 2007 wabak swine Influenza
menyerang Nueva Ecija dan tengah pulau Luzon, Filipina. Pada 1968 ,virus "Hong Kong” membunuh lebih sejuta orang di seluruh dunia .(1)

Bagaimana ia menjangkiti manusia

Wabak selesema babi ini menjangkiti manusia daripada babi yang telah dijangkiti virus. Dalam sesetengah kes, wabak ini boleh menjangkiti manusia di dalam persekitaran yang kurang mempunyai kaitan dengan babi. Wabak ini boleh merebak dan berjangkit sesama manusia yang mempunyai hubungan rapat langsung.

Selesema babi pada manusia

Mereka yang bekerja dengan ternakan ayam, itik dan babi, terutama mereka dengan dedahan langsung, mempunyai risiko meningkat pada jangkitan zoonotik dengan virus influenza endemik pada haiwan tersebut, dan membentuk populasi hos manusia dalam mana zoonosis dan penyusunan semula boleh berlaku serentak.Transmission of influenza from swine to humans who work with swine was documented in a small surveillance study performed in 2004 at the University of Iowa. Kajian ini antara lain membentuk cadangan bahawa mereka yang bekerja mengendali ayam, itik dan babi mesti menjadi tumpuan bagi peningkatan pemantauan kesihatan awam. Wabak selesema babi 2009 kelihatannya penyusunan semula beberapa strain virus influenza A subtaip H1N1, termasuk jenis influenza manusia dan dua jenis endemik pada babi, dan juga influenza burung.

Laporan WHO 2009

Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) mengesahkan 62 nyawa mati akibat virus H1N1 ini, yang menggabungkan virus babi, burung dan manusia. Ia menyamai dengan selesema biasa dengan demam, batuk, hidung berair dan lenguh anggota badan. Setakat ini tidak ada vaksin yang sesuai. Ketua Pengarah WHO, Margaret Chan, menyatakan penularan virus di Amerika Utara amat serius dan berpotensi bertukar wabak sejagat. Sekurang-kurangnya 81 mati akibat pneumonia teruk yang disebabkan penyakit seperti selesema. Sebilangan yang mati itu memiliki versi unik virus selesema A/H1N1, iaitu gabungan virus burung, babi dan manusia. 11 kes di California, Kansas dan Texas manakala 8 pelajar sekolah di New York City dijangkiti virus selesema, dipercayai jenis sama.

Buat semua sahabat di Perlembahan Nil ini jika sahabat2 rasa tak sihat,demam ke batuk ke terus la berjumpa doktor...buat pemeriksaan dengan teliti...mana lah tahu kalau2 sahabat terkena jangkitan virus ini...baru2 ni pon ana tak berapa sehat langkah terbaik ana buat pemeriksaan doktor,Alhamdulillah doktor cakap takde pape...Doakan ana cepat sembuh.

Tetapi kita semua kena ingat, semua Rahmat dan musibah ini datangnya dari Allah Taala...sebagai peringatan kepada hambanya...supaya kita lebih mendekat diri kita Padanya...

"Sesungguhnya orang-orang yang ber-iman dan beramal saleh dan tetap hatinya ingat kepada Allah (selalu menyebut Allah), mereka itu isi syurga dan kekal didalamnya" (QS.Hud ayat 23)

Bitaufiq wa Najah...

(sumber Wikipedia)

Friday, May 8, 2009

Jangan Stress...

Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh...buat sahabat yang bakal menghadapi imtihan,semoga berjaya dalam imtihan kali ini...bagi yang stress tension futur tak semangat bawak bertenang...mungkin posting kali ini sedikit sebanyak boleh membantu sahabat2 sekalian...meh baca meh...

“Bila Anda buat sesuatu, jangan fikir diri sendiri. Banyak-banyaklah fikirkan orang lain terutama apa yang Anda boleh buat untuk merubah mereka berubah jadi lebih baik, lebih maju dari sebelumnya.

Bila orang lain ngumpat pasal Anda, meluat melihat kerajinan Anda, jangan fikir sangat soal mereka. Banyak-banyaklah fikir diri sendiri. Tanya diri Anda, apa yang Anda boleh buat untuk memajukan diri sendiri ke tahap lebih baik dari yang sebelum ini?”

Fikiran kita lebih banyak kita gunakan pada orang lain, bukan pada diri sendiri. Kita selalu memikir apa yang mereka cakapkan pasal kita, kita membayangkan air muka mereka yang kurang senang dengan kita, kemudian kita selalu ingat apa yang diorang tak suka pasal kita. Akhirnya, ia membuat kita jadi tidak selesa. Selepas itu, stress pula!

Kita buat buruk pada orang, perbuatan kita akan dibalas dua kali ganda, mungkin sapplo kali ganda lebih buruk! Kesannya, kita akan ditemukan dengan situasi buruk yang membuat idup kita susah, buruk jadinya.

Tetapi, kita buat baik pada orang, perbuatan kita akan dibalas dua kali ganda juga, mungkin suplo kali ganda lebih bagus juga! Kesannya, kita akan ditemukan dengan situasi baik yang membuat hidup kita jadi senang, jadi baik. Hebat dan bagus. Dari situlah kita muncul cemerlang dalam pelajaran, pekerjaan atau perniagaan kita. Sebab itulah orang-orang berjaya, orang-orang cemerlang semuanya orang baik-baik.

Kan hidup jadi lebih lancar, lebih tenang bila kita selalu buat baik, fikir baik-baik dengan semua orang? Sebab apa kita selalu memikir yang buruk-buruk, yang negatif pada orang? Untuk apa dan apa hasilnya?

Walaupun orang boleh buat buruk pada kita jika kita buat baik sentiasa, namun kita tidak akan rugi apa-apa (walaupun sebenarnya kita boleh rugi berjuta-juta bila orang tipu kita). Dalam jangka masa panjang, kita akan makin cemerlang, makin bahagia dan makin tenang. Kesannya selepas itu, kita akan ceria dan gembira, termasuk makin seronok bekerja,mahupun belajar.

Hidup kita ni penuh dengan pelbagai keajaiban yang akan membawa kepada pelbagai kebahagiaan. Kita akan jumpa semua tu bila kita start buat baik pada orang, berfikiran baik-baik, berkata yang baik-baik, sebaik mungkin yang pernah kita pernah buat sepanjang hidup kita.

Seperti dalam fatrah exam,imtihan,dan sewaktu dengannya...waktu2 macam ni rasa macam otak nak tercabut pun ada,lumrah kehidupan manusia takkan terlepas dari ujian dan cubaan...putus asa tumbang jatuh naik balik asam garam kehidupan,yang penting kena sabar,untuk dapatkan yang terbaik dikalangan yang terbaik bukan senang.

Walapun Anda pernah jatuh sekali, tapi bila Anda menten selalu fikir baik-baik, berperangai yang baik-baik,tenang dalam setiap perkara, Anda akan GO UP berkali-kali Insya Allah

“Orang yang bodoh tidak belajar daripada apa-apa,
Orang sederhana belajar daripada pengalaman sendiri,
Orang bijak belajar daripada pengalaman orang lain.”

Bittaufiq wa najah...

Monday, April 27, 2009

Jadual Imtihan Usuluddin

klik pada gambar untuk Resolusi lebih jelas

Tips study group...

Dibawah disenaraikan 9 tips study group

1. Pastikan saiz kumpulan tidak terlalu besar. Kumpulan yang terdiri daripada 3-5 ahli amat bersesuaian.

2. Fokus pada tajuk yang ingin dibincangkan.

3. Elakkan terpesong daripada tajuk. Seseorang perlulah memainkan peranan sebagai ‘ketua’ untuk memastikan mereka sentiasa fokus pada perbincangan.

4. Tapi jangan serius sangat,santai-santai jer...nanti takde lah ahli dalam study group ana rasa boring,masing-masing kena ambil peranan...wat kopi ker syai ker...

5. Baca tajuk yang ingin dibincangkan terlebih dahulu walaupun anda tidak memahaminya. Sekurang-kurangnya anda mendapat gambaran keseluruhan mengenai tajuk tersebut.

6. Tentukan masa, tempat dan tarikh yang bersesuaian dengan ahli.

7. Buka sesi soal jawapan selepas tamatnya pembentangan.

8. Elakkan perasaan kurang senang dengan ahli anda. Elakkan melibatkan masalah peribadi.

9. Saling memberi dorongan antara satu sama lain.Dengan ini akan wujudnya semangat ingin melihat setiap ahli berjaya dalam kumpulan tersebut.

Insya Allah anda akan beroleh natijah yang cemerlang nanti...

Saturday, April 25, 2009

Orang Pendiam Sebenarnya Sangat Bijak

Mungkin anda kurang tahu dengan fakta mengatakan orang pendiam sebenarnya sangat bijak, apatah lagi diam-diam berisi. Mereka diam sebab tak mahu bercakap banyak, bahkan lebih suka memerhati, mempelajari dan menganalisis.


Anda jangan silap dengan memandang rendah pada orang pendiam. Mungkin mereka tidak menampakkan apa-apa yang terzahir, tapi mereka banyak menyimpan maklumat tersirat yang hanya menunggu masa untuk dikeluarkan lalu dipertontonkan.

Salah satu sikap positif orang pendiam adalah, mereka selesa dengan diri sendiri dalam dunia sendiri. Mereka tak mengacau sesiapa, tak mengata sesiapa, tak mengumpat sesiapa dan tak pernah suka sibuk-sibuk mengambil tahu hal sesiapa kerana itu tak penting bagi mereka. Mereka tenggelam di dunia sendiri.

Orang pendiam membina kekuatan dalam diam. Orang pendiam suka belajar apa saja perkara, kerana itu, ramai di kalangan orang pendiam berjaya dalam apa yang mereka usahakan. Mereka set matlamat untuk diri sendiri kemudian bekerja keras mencapai matlamat itu sebab itu lebih penting pada mereka.

Orang pendiam menjauhkan diri dari perkara-perkara yang mereka rasa tak penting dan tak menyumbang kepada kemajuan diri mereka.

Sunday, April 19, 2009

Hati@Cermin

Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh...Alhamdulillah...sedikit binkisan sebelum ana tidur,sedang duk study khasas Al-Quran...tiba2 ana teringat tentang kata2 yang nukil oleh Allahyarham ust hanafi,beliau adalah guru silat ana...katanya (Ikhlas itu adalah di hati,bukan di baju bukan di serban bukan di janggut bukan di jubah bukan di tasbih panjang)...apa yang ana nak kata disini kita tgk diri kita pon dah cukup ape kah yang kita laku kan selama ni ikhlas lillahi Taala...sekadar muhasabah diri...ala kullihal semua yang bermula itu adalah datang dari hati insan itu sendiri,hanya Allah sebaik2 penilai setiap hati hambanya...sebanyak mana rahmat yang Allah berikan kepada kita...kita sentiasa dekat hati kita,diri kita kepadanya...sebagai tanda syukur kepada yang Maha Esa...buat sahabat yang bakal menghadapi imtihan fasa ke dua ni..ana mohon jutaan kemaafan sekiranya selama ini ada terkasar bahasa tersilap kata...hidup kat dunia ni klu nak puaskn hati semua orang memang tak boleh..tetapi kita kena sentiasa berusaha untuk mendapatkan yang terbaik...ok la da penat nak tido pulak..."hati itu ibarat cermin,kalau kita selalu lap bersihkn insya Allah ianya takkan berkulat dan nampaklah seluruh diri kita,kalau dibiarkan lama2 nanti ade la tompok2 kat kaca tu maka kabur lah cermin 2 nnt"ok la selamat malam semua...sekadar coretan klu ade salah mohon teguran dan tunjuk ajar dari sahabat2...Assalamualaikum...

Tuesday, April 14, 2009

Tuan Guru Ghazali Batu 26: Penasihat Sultan Perak


SALAH seorang ulama besar Perak yang bersama-sama mengasaskan PAS pada 1951 selain Mufti Haji Ismail Hamzah, Sheikh Zubir al-Filfulani, Mufti Haji Ghazali Abdullah, Tuan Guru Haji Mohd Arshad Mohd Salleh dan Tuan Guru Haji Abdul Samad Nuh ialah Tuan Guru Dato Haji Ghazali Arshad atau lebih masyhur namanya sebagai Tuan Guru Haji Ghazali Batu 26.

Penglibatan para ulama terkenal ini dalam PAS telah meletakan PAS sebagai sebuah parti yang berpengaruh di Perak dan negeri ini menjadi kubu kuat PAS pada dekad 1950-an.

Tuan Guru Haji Ghazali walaupun lebih terkenal kerana institusi pendidikannya di Batu 26, Bagan Datoh dan kegiatan dakwah beliau sebagai penasihat Sultan Perak dalam soal agama, beliau sebenarnya pakar rujuk PAS dalam soal hukum agama.

Tuan Guru Haji Ghazali bin Arshad bin Muhamad Rashid bin Sheikh Mansur telah dilahirkan di Pasir Panjang Laut, Setiawan Perak pada 13 Rabiul Akhir 1319 Hijriyah (1901).

Moyangnya Sheikh Mansur berasal dari Yaman, manakala ibunya, Hajah Puteri Madinah Mat Saman berketurunan Megat Terawis, pahlawan Perak yang terkenal itu.

Walaupun bapanya tinggal di luar bandar tetapi mempunyai kesedaran agama yang tinggi kerana di sekitar Setiawan ketika itu terdapat beberapa orang ulama seperti Kadi Haji Alias Hussein (ayahanda Dr Haji Abbas Alias, bekas Yang Dipertua Agung PAS) dan Kiyai Haji Abdul Latif Abdul Hamid (ayahanda Ustaz Baharuddin Latif, bekas Setiausaha Agung PAS).

Pada awalnya, Haji Ghazali dihantar belajar di Sekolah Melayu Pasir Panjang Laut selama lima tahun. Pada 1912, beliau dimasukkan ke Pondok Lubuk Merbau, kemudian berhijrah ke Kedah kerana berguru dengan Tuan Hussin Kedah di Pondok Bagan Ulu, Pantai Merdeka dan Pondok Selengkoh, Sungai Limau, Yan. Setelah itu, beliau mengambil masa lima tahun lagi untuk mendalami ilmu agama di Madrasah al-Masriyah, Tanah Liat, Bukit Mertajam di bawah bimbingan Sheikh Salleh Masri sehingga 1919.

Setelah pengajian peringkat asas ditamatkan, Tuan Guru Haji Ghazali bertolah ke Makkah kerana mahu menambahkan lagi ilmu agamanya. Di Makkah beliau mengambil kesempatan untuk menadah kitab dengan ulama-ulama di Masjidil Haram.

Dalam masa yang sama, Haji Ghazali telah memasuki Madrasah Shaulatiyah al-Hindiyah, sebuah pusat pendidikan Islam yang terkenal di Makkah ketika itu dan dikendalikan oleh ulama-ulama anti-British dari India.

Selepas empat tahun, beliau lulus Syahadah Nihayah pada 1926. Haji Ghazali tidak terus pulang, sebaliknya menyambung pengajian dalam halaqat ulama di Masjidil Haram dan pusat pengajian lain di Makkah sehingga 1930. Antara gurunya di Makkah ialah Sheikh Hassan al-Masyat, Pak Da Ail al-Fathani, Sheikh Muhammad Ali al-Maliki, Sheikh Ahmad Khurasan, Tuan Guru Haji Abdul Rahman Merbok, Sheikh Harun Kambang Minangkabau, Syed Hussin Abdul Nabi, Sheikh Ibrahim Zaidan dan Sheikh Mokhtar Atarid.

Selepas 11 musim haji menggali ilmu di Makkah, barulah beliau pulang di Malaya. Beliau dikatakan alim dalam ilmu balaghah, mantik, falakiah, tafsir, hadis dan fekah. Selepas kembali ke Tanah Melayu, Haji Ghazali menyambung pengajiannya dengan Tuan Hussin Kedah di Pondok Pokok Sena, Seberang Prai dan sempat bersama dengan Tuan Guru Haji Ahmad Tuan Hussin, bekas Bendahari Agung PAS.

Sebaik sahaja pulang ke Perak, Haji Ghazali telah melangsungkan perkahwinan dengan Hajah Zabedah Haji Salleh. Ketika itu juga, beliau memasang tekad untuk membuka pusat pengajian sendiri. Dengan menggunakan bangsal kendurinya, beliau mengasaskan Madrasa ad-Diiniah di Kampung Matang Kunda, Bagan Datoh iaitu di rumah mentuanya.

Penubuhan ini disokong kuat oleh iparnya, Haji Arshad Haji Salleh sehingga Haji Ghazali menamakan madrasah tersebut sebagai Madrasah Irshadiyah Diiniyah. Di peringkat awal madrasah ini mengajarkan ilmu-ilmu asas Islam seperti fiqh, usuluddin, akhlak, tajwid dan bahasa Arab.

Bagaimanapun pada 1935, madrasah ini telah berpindah ke Hujung Matang atau sekarang ini lebih dikenali sebagai Batu 26, Bagan Datoh. Sejak itu, Tuan Guru Haji Ghazali menghabiskan perjuangannya membangunkan generasi baru Islam di madrasah ini seingga akhir hayatnya.

sembah derhaka

Nama Haji Ghazali terkenal dengan cepat di Perak selepas pembukaan madrasah ini. Hal ini menarik perhatian Sultan Iskandar Alang Shah. Pada 1935 baginda mahu melantik beliau sebagai guru agama kepada Sultan Perak. Bagaimanapun beliau memohon sembah derhaka dengan menolak permintaan Sultan itu.

Haji Ghazali kemudian dilantik oleh Sultan Perak sebagai Ahli Majlis Ulama Perak pada 1936. Bagaimanapun kegiatan dakwah beliau terganggu pada 1942 ekoran meletusnya Perang Dunia Kedua yang menyebabkan keluarganya terpaksa berpindah ke Sungai Manik.

Pada 1946 madrasah ini dibuka semula dan menerima pelajar dari seluruh negara. Pada 1960, Haji Ghazali telah mengetuai jawatankuasa yang dianggotai oleh pelajar-pelajar untuk mencari dana bagi membina bangunan baru. Akhirnya pada 1970, madrasah ini berwajah baru dengan nama Sekolah Menegah Agama Irshadiyah Persendirian, dan pada 1998 madrasah ini diambil alih oleh Kementerian Pelajaran.

Sekolah Menegah Agama Irshadiyah telah memperkenalkan sistem pembelajaran agama dan Arab pada sesi pagi, manakala kelas akademik di sebelah petang. Sijil keluaran madrasah ini, iaitu Syahadah Thanawi telah mendapat pengiktirafan Universiti al-Azhar.

Dalam pada itu juga, madrasah ini telah menjadi pusat kegiatan Kesatuan Pelajar Islam Perak (KPIP) semenjak awal 1960-an lagi.

Selain memberikan tumpuan kepada kegiatan dakwah khassah di madrasah ini, beliau juga memberi tumpuan kepada dakwah am seperti mengajar di masjid-masjid dan terlibat dalam kegiatan masyarakat.

Kerana keilmuan beliau, pada 1964 Sultan Perak telah menawarkan beliau jawatan Mufti Perak, tetapi beliau sekali lagi memohon sembah derhaka menolak tawaran itu kerana ingin memberi tumpuan kepada madrasahnya.

Pada 1976, beliau dilantik sebagai Pengerusi Jawatankuasa Menilai Darjah Kealiman Calon-calon Mufti Kerajaan Negeri Perak yang memilih bekas Imam Besar Masjid Negara, Haji Ghazali Abdullah yang juga bekas Timbalan Yang Dipertua Agung PAS sebagai Mufti Perak pada 1977.

Selain kgiatan dakwah ini, Haji Ghazali juga terlibat dalam kegiatan politik semenjak di Makkah lagi. Beliau sebagi pelajar lepasan Madrasah Shaulatiyah mempunyai semangat antipenjajah yang kuat. Kerana itu, beliau mendukung perjuangan Hizbul Muslimin pada 1948 dan terlibat secara aktif dalam Majlis Ulama Hilir Perak. Majlis ini bertanggungjawab mencadangkan kepada Umno supaya mengadakan Persidangan Ulama Se-Malaya pada 1950.

Setelah Persatuan Ulama Se-Malaya ditubuhkan pada 23 Ogos 1951, Haji Ghazali menjadi salah seorang pengasas PAS apabila beliau turut menyertai Persidangan Persatuan Ulama Se-Malaya di Butterwoth pada 24 November 1951. Dalam persidangan ini nama persatuan ini diubah kepada Persatuan Islam Se-Malaya (PAS).

Haji Ghazali tidak pernah memegang jawatan tinggi dalam PAS kerana memberikan tumpuan kepada madrasahnya. Namun begitu, beliau telah menjadi tempat rujukan pimpinan PAS dalam hukum-hakam agama. Pada 1962, beliau dilantik menganggotai Jawatankuasa Tarjih Dewan Ulama PAS Pusat, iaitu sebuah jawatankuasa yang bertanggungjawab dalam soal hukum agama seumpama majlis fatwa PAS.

Penlibatan Haji Ghazali bersama PAS berterusan sehingga akhir hayatnya walaupun beliau tidak menonjol dalam kepemimpinan parti. Selepas bersara daripada kegiatan pendidikan kerana usia lanjut, Haji Ghazali mentelaah kitab-kitab agama di sebuah pondok berhampiran Madrasah Irshadiyah.

Kerana sumbangan besar beliau dalam dunia dakwah dan pendidikan, pada 1989 Tuan Guru Haji Ghazali dianugerahkan sebagai Tokoh Ulamak Silam oleh UKM, diikuti oleh anugerah Tokoh Maal Hijrah Hilir Perak (1989), Tokoh Maal Hijrah Negeri Perak (1990) dan anugerah Dato' Paduka Mahkota Perak (DPMP) oleh Sultan Perak pada 1992 yang membawa gelaran Dato.

Lima tahun kemudian, iaitu pada 10 Mei 1997, Tuan Guru Dato Haji Ghazali Arshad telah meninggal dunia dalam usia 98 tahun. Antara muridnya yang terkenal ialah Tuan Guru Haji Abdul Samad Noh, Ketua Dewan Ulama PAS, Tuan Guru Haji Hashim Abu Bakar (Mudir Pondok Pasir Tumbuh, Kelantan) dan Prof Madya Dato Salleh Haji Ahmad, bekas Yang Dipertua Persatuan Ulama Malaysia (PUM) yang juga bekas Ahli Majlis Syura Ulama PAS.


by.Mohd Fadli Ghani

Saturday, April 11, 2009

Hamam Cleopatra...@ Pantai Cleopatra


Cleopatra akan mengingatkan kita tentang ratu cantik jelita
dari Mesir. Tapi sebentar, Cleopatra yang mana…?ha! itu yang kite tak tahu tu..hehehe.. Kerana tercatat dalam sejarah Mesir Kuno - terdapat TUJUH ratu yang bernama Cleopatra.

Lalu dari ketujuh Cleopatra tersebut, mana yang paling terkenal danjuga tercantik..? Ia adalah Cleopatra VII. Sedemikian jelitanya ratuyang satu ini, sampai memikat hati dua penguasa Rom yaitu Julius Caesar dan Mark Anthony, di dua zaman berbeza.

Akibat daya tarik Cleopatra ini pula, Triumvirate (tiga penguasa)
Rom jadi berbalah satu sama lain. Demi mendapatkan Cleopatra, Mark
Anthony rela meninggalkan isterinya, yang merupakan adik Octavianus.
Terang saja Octavianus marah besar. Ia pun menyerang Mark Anthony dan
Cleopatra dengan menggunakan armada tempurnya. Pasukan Mark Anthony
dan Cleopatra kalah dalam pertempuran di Actium, Yunani tahun 33 sM.

7 km dari Marsa Matruh, disini terdapat Hamam Cleopatra(tempat mandi) dan juga tempat bersiram permaisuri cleopatra,Belakang hamam Cleopatra adalah kawasan paling merbahaya kerana batunya yang licin,curam dan ombak yang begitu kuat,untuk sampai ke hamam Cleopatra pelancong perlu melalui lantai batu yang licin dan ombak terdapat juga kesan pahat di dinding hamam ini.


TELUK AJIBAH

10 KM dari Marsa Matruh, dinamakan Bahar Ajibah (laut Ajaib) kerana keindahan pantainya yang menghijau dan membiru,siapa yang melihatnya pasti berasa kagum dan terpesoan dengan keindahan ciptaan Allah SWT kerana lautnya mempunyai tujuh warna berlapis apabila dilihat pada waktu senja...dari pancaran matahari yang cukup menggambarkan indahnya ciptaan Allah...Subbhanallah....

Ekspedisi matruh & siwa

Thursday, February 19, 2009

Pengenalan Matruh Dan Siwa


Matruh mempunyai pantai yang tercantik di dunia,Matruh juga mempunyai pantai dimana Cleopatra pernah bersiram dan mandi disana yang dipanggil (Hammam Cleopatra),Matruh merupakan sebuah pekan pantai,dan tempat ratu Cleopatra dan Mark Anthony suatu ketika dahulu mempunyai sebuah istana. Matruh atau nama asalnya Marsi Matruh terletak di barat laut Mesir, jarak ke Matruh adalah 600 km dari Kota Kaherah dan mengambil masa 9 jam perjalanan untuk sampai kesana dengan menaiki bas,Perjalanan menuju ke Matruh ini kawasan sekitarnya di kelilingi padang pasir dan melalui Iskandariah dan Al Alamin.Matruh juga merupakan pusat peranginan sederhana pada musim panas yang mempunyai mercu tanda seekor kijang,Buah zaitun dan Anggur merupakan tanaman utama bagi Matruh.terdapat kawasan tinggalan perang antara Mesir Jerman dan Perancis yang di kenali sebagai Mathaf Al Alami.

Manakala Siwa pula merupakan kawasan Oasis yang subur di kelilingi padang pasir.Kawasan subur ini mengandungi tasik dan tanaman yang subur seperti tamar dan zaitun di mana Siwa merupakan kawasan pengeluar utama Mesir bagi kedua-dua jenis tanaman tadi. Siwa juga kawasan pemerintahan Cleopatra dan juga Alexender pernah datang kesini kerana kecantikan Cleopatra.jarak perjalanan dari matruh ke siwa sekitar 360 km yang mengambil masa 4 jam perjalanan.

Siwa juga dikenali sebagai Jazirah Malah(Garam) kerana di kelilingi oleh lautan garam iaitu 90 km dari paras laut. juga di kenali Jazirah Balah (Buah Kurma) kerana terdapat banyak pokok kurma, Jazirah Fatmas ini telah di namai oleh orang2 barat, dinamakan Jazirah kerana terletak ditengah2 laut Jerman,disini terdapat kebun yang terletak di tasik garam,di sini juga terdapat sebuah kolam mandi Cleopatra dan menjadi sumber air bagi kebun di situ,Oasis siwa di kelilingi padang pasir yang luas dan terletak di bahagian barat Qattara di engah-tengah padang pasir Libya dalam negara Mesir ini,jaraknya ketenggara matruh sekitar 300 km.

Di Siwa terdapat kilang air mineral yang berjenama AQuA Siwa dan Safi, Siwa juga adalah pengeluar Kurma,Minyak Zaitun,Buah Zaitun dan Balah Billuz(Kurma dan Kacang)yang terbesar di Mesir dan kota kedua terbesar di dunia sebagai pengeluar tamar dan zaitun,masyarakat Siwa mengunakan bahasa Barbar(bahasa dari libya) sebagai bahasa perantaraan diantara mereka serta merupakan golongan yang susah menerima Islam pada suatu ketika dahulu.Tetapi apabila memluk Islam mereka adalah golongan yang berpegang teguh pada ajaran Islam.

P/s kepada sesiapa yang ingin melancong ke matruh dan siwa jangan cari kenderaan yang takder aircond tau..kalau tak nanti jadi ikan bakar ler hik hik hik...

Monday, February 16, 2009

Qal’ah (kubu ) Sultan Salahuddin al-Ayubi rahimahu’Llah

Qal’ah Sultan Salahuddin al-Ayubi atau lebih dikenali dengan benteng Salahuddin al-ayubi merupakan kawasan yang sangat luas. Benteng ini terletak bersebelahan Bukit Muqattam dan berhampiran dengan Medan Saiyyidah Aisyah. Idea pembinaan kubu ini adalah hasil cetusan Sultan Nasir Salahuddin al-Ayubi sendiri dan pembinaannya dilaksanakan pada tahun 1183M. Baginda melihat bahawa Kota Kaherah begitu luas dan besar, terdedah kepada bahaya dan serangan kerana tiada mempunyai sistem pertahanan kubu yang ampuh sebagaimana di Halab dan Dimasyq, Syiria khususnya semasa perang Salib berlaku.

Pembinaan kubu yang terletak di atas bukit ini memerlukan asas yang kukuh dan utuh zaman berzaman. Panglima Salahuddin al-Ayubi telah mengarahkan agar diambil batu yang terdapat di Piramid di Giza, untuk dijadikan sebagai batu asas kubu tersebut. Kubu ini dikelilingi pagar yang tinggi untuk mengelakkan musuh menceroboh masuk.

Untuk memasuki kubu ini, terdapat beberapa pintu utama diantaranya pintu Fath, pintu Nasr, pintu Khalk dan pintu Luq. Kemudian terdapat saliran air sebagai bekalan kegunaan tentera pada masa itu. Saliran ini bermula dari sungai Nil menghubungi ke kubu Sultan Salahuddin al-Ayubi. Banyak kesan sejarah yang terdapat di kubu tersebut yang dibina sejak zaman pemerintahan kerajaan Ayubiah dan diluaskan sehinggalah zaman kerajaan Uthmaniyyah. Di bahagian utara kubu ini terletaknya Masjid Mohammad Ali Pasha yang diperbuat daripada marmar dan granit.

Terdapat juga di dalam kawasan benteng ini Muzium Polis, Qasrul Jawhara (Muzium Permata) yang mengandungi perhiasan raja-raja Mesir. Terdapat juga Mathaf al-Fan al-Islami (Muzium Kesenian Islam) yang terletak di bab (pintu) Khalk yang menyimpan sekitar ribu barang yang melambangkan kesenian Islam semenjak zaman Nabi Muhammad sallAllahu alaihi wasallam sehingga sekarang antaranya surat Rasulullah yang diutuskan kepada pemimipin Mesir ketika itu bernama Maqauqis agar beliau mentauhidkan Allah Taala.

Masjid Saidina Hussain RA

Masjid ini terletak berhampiran dengan Masjid Al-Azhar. Menurut setengah pendapat ada yang menyatakan kepala Saidina Husein dikebumikan di sini. Sesetengah pendapat lain pula menyatakan kepala beliau dikebumikan di Baqi', Madinah al Munawwarah.

Dikatakan juga di dalam masjid ini tersimpan barang peninggalan Rasulullah sallAllahu alai wasalam seperti pakaiannya, celak, sejengkal bahagian tongkat Rasulullah dan beberapa helai janggut Baginda juga helaian al Quran yang ditulis oleh Saidina Ali KaramAlahu wajhah. Kebetulan al Quran tersebut merupakan al Quran yang dibaca oleh Saidina Osman radhiAllahu an.hu sewaktu beliau dibunuh.

Namun sejauh mana kebenaran situasi dan lokasi berlakunya peristiwa tersebut tidak dapat dipastikan kesahihannya. Masjid ini juga pernah menjadi Masjid Negara Mesir sebelum perpindahannya ke Masjid baru yang terletak di Abbasiyyah yang dikenali sebagai Masjid anNur yang kekal sehingga sekarang.

Sunday, February 15, 2009

Masjid Amru al-’As radhiAllahu anhu


Masjid Saidina Amru al-‘As merupakan masjid yang pertama didirikan di kawasan benua Afrika ini. Masjid ini telah dibina oleh Saidina Amru ibn al ‘As bersama beberapa orang sahabat ketika itu. Khalifah Umar al Khattab radhiAllahu an.hu telah memeberi tanggungjawab kepada Amru al ‘As untuk membina masjid setibanya berjaya membuka Mesir. Pembinaannya dimulakan pada tahun 21H / 641M di Fustat , Ibu Kota Mesir pada waktu itu sebelum Kaherah.

Kewafatannya,Saiyidina Amru Al As RA meninggal dunia tepat pada malam Aidul Fitri Tahun 43 Hijrah.Mengikut pendapat setengah riwayat,beliau dikatakan dikebumikan damaqam saiyidina Uqbah Bin Umair RA.

Dengan berbekalkan kumpulan tenaga kerja yang lebih 60 orang sahabat baginda Rasulullah SallAllahu alaihi wasalam. Masjid ini dibina dan ia dikenali sebagai Masjid Amru al ‘As bersempena dengan nama panglima Islam yang telah membuka Mesir.

Pada peringkat awal , ia merupakan masjid yang menjalankan pengajian keilmuan yang tulen dari ulama' yang ikhlas menyatakan ilmu Allah Taala. Imam Syafei rahimahu’Llah telah memulakan kelas pengajiannya di dalam masjid ini dan memperkenalkan mazhab barunya yang dikenali sebagai 'Mazhab Jadid'. Masjid ini telah beberapa kali mengalami proses pemulihan dan perluasan. Hingga kini proses pemuliharaan dan pengindahan masjid ini masih terus dijalankan oleh pihak kerajaan Mesir bagi menjaga keindahan dan keunikannya dari zaman berzaman.

Al Azhar As Syarif


Universiti Al - Azhar
Usianya telahpun menjangkau lebih seribu abad. Bangunan-bangunan lama masih terus didiami, lorong-lorong gelap penuh dengan sampah-sarap, lopak-lopak air dan pelbagai lagi keadaan yang menggambarkan betapa berusianya bandar ini. Walau bagaimanapun, situasi ini seakan tidak terasa, hilang terselindung di sebalik kegemilangan sinar mutiara agung para cendekiawan Mesir, Al Azhar.

Al-Azhar adalah pusat ilmu yang melahirkan professional Islam yang sering menggegarkan dunia jahiliyyah. Segala permasalahan masyarakat dapat ditangani oleh mereka secara syura. Akibatnya Pihak musuh sentiasa merancang pelbagai strategi untuk menjatuhkan Al Azhar. Semakin hari Al-Azhar semakin berkembang dan semakin ramai tokoh pemikir Islam yang sejati dilahirkan. Antaranya Dr. Yusuf al-Qardhawi, Dr Omar Hashim, Dr Sayyid Ahmad Musayyar, Dr Musa Syahin Lashin, Dr Ali Jumaah, Dr. Husin Husin Syuhatah dan ramai lagi.

Selain itu Al-Azhar juga membuka cawangan-cawangan di beberapa muhafazah (daerah besar) di Mesir.Antara cawangan Al Azhar,Mansurah,Tanta,Dumyat,Shibin El kom,Zaqaziq,Iskandariah.

Sehingga ke saat ini Universiti Al Azhar telah memiliki berbagai-bagai cabang hubungan antarabangsa di dalam bidang pendidikan dan hampir ke seluruh di negara-negara Eropah, Afrika, dan Asia ,seperti Indonesia, Thailand, China dan lain-lain lagi
Universiti al-Azhar menjadi simbol kepada para penerus warisan perjuangan Islam baik di Timur mahupun di Barat. Ia merupakan benteng pertahanan keilmuan dan pemikiran daripada terjahan dan serangan musuh-musuh Islam.

Al-Azhar merupakan lembaga keilmuan Islam yang besar yang menjaga turath Islamiyyah dan menyebarkan misi dan amanah Islami kepada segenap umat di pelusuk-pelusuk bumi. Kini, masjid yang bersejarah yang telah dibina oleh arkitek Islam di zaman pemerintahan Fatimiyyah, Jauhar as-Saqali tetap utuh dan kekal walaupun ia bukan lagi seratus peratus bercorakkan binaan dan kesenian asli seperti pada zaman beliau. Walau bagaimanapun, fungsinya sebagai pusat penyebaran ilmu Islam tetap gemilang sehingga sekarang.

Kedudukannya di Kota Kaherah sejak era Fatimiyyah lagi masih tidak melunturkan kesan khazanah ilmu walaupun bangunannya yang antik sering dibaik-pulih, namun ia terus bercahaya melahirkan intelektual Islam mencorak masyarakat masa hadapan. Mengikut catatan sejarah, Khalifah Aziz Billah merupakan pengasas kepada penubuhan universiti Islam pertama di dunia iaitu Al Azhar. Pemugaran masjid tersebut sentiasa terserlah sejak zaman berzaman.

Pengenalan Sejarah Mesir


Peradaban Mesir terkenal sebagai salah satu di antara sejarah peradaban manusia tertua di dunia dan dikenali dengan sistem pentadbiran negara paling maju dalam hubungan sosial di zamannya. Namun masyarakat yang “beradab” ini, pada masa era pemerintahan Firaun telah menyaduri sistem dajal ke dalam sistem kerajaan mereka.

Hal ini disebutkan secara jelas dalam al Quran dalam bahasa yang amat jelas dan nyata. Mereka bersifat bongkak, angkuh dengan kebanggaan diri. Akhirnya baik peradaban mereka yang maju, mahupun kemajuan sosial politik mereka bahkan dengan tentera yang kuat sekalipun tidak mampu menyelamatkan diri ketika mereka dihancurkan.

“Kami menceritakan kepadamu sebahagian daripada kisah Musa dan Firaun dengan benar untuk orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Firaun telah berbuat sewenang-wenangnya di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah, dengan menindas segolongan daripada mereka, menyembelih anak-anak lelaki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya Firaun termasuk ke dalam orang-orang yang berbuat kerosakan. Dan Kami hendak memberi kurnia kepada orang-orang yang tertindas di bumi (Mesir) itu dan hendak menjadikan mereka pemimpin serta menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi ( bumi ). Dan akan Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi serta akan Kami perlihatkan kepada Firaun dan Haman beserta tenteranya apa yang selalu mereka bimbangkan daripada mereka itu”

Mesir telah dibuka oleh sahabat NAbi Muhammad SAW yang bernama saiyidina Amru Al As RA pada tahun 6 H dan menurut satu riwayat pada tahun 20 H. Iskandariah pula dibuka pada tahun 25 H setelah dikepung selama 3 bulan.

Setelah Mesir dibuka,saiydina Amru bin Al As RA telah membuka ibu negerinya yang diberi nama Fusthat yang bermakna Khemah oleh kerana disekitar khemahnya telah banyak khemah lain telah didirikan, Kemuadian beliau telah mendirikan sebuah masjid yang diberi nama Masjid Amru bin Al As.

Masjid ini pernah menjadi sebuah pusat pengajian ilmu,dakwah dan kebudayaan Islam terutama pada zaman pemerintahan sultan solehuddin Al Ayubi RA.

Peradaban bangsa Mesir sangat bergantung kepada kesuburan sungai Nil . Bangsa Mesir telah menetap di lembah Nil kerana suburnya kawasan ini dengan limpahan air yang sentiasa mengalir sehinggakan mereka boleh memanfaatkan tanah dengan kemudahan air yang telah diperolehi daripada sumber pengairan sungai yang tidak tergantung kepada musim hujan.

Republik Arab Mesir merupakan sebuah negara yang luas iaitu meliputi 1,002,00 kilo-meter persegi di Benua Afrika. Namun begitu hanya 4 % daripada tanahnya terdiri daripada kawasan delta yang amat sesuai untuk pertanian sementara yang lain adalah kawasan padang pasir dan berbukit. Negara Mesir terbahagi kepada 21 wilayah (muhafazah). Secara amnya, suhu di Republik Arab Mesir ini di antara 7-40 darjah Celcius. Terdapat empat musim yang terdiri daripada:

Musim Sejuk November - Januari
Musim Bunga Februari – April
Musim Panas Mei - Julai
Musim Luruh Ogos - Oktober

Agama Islam menjadi agama rasmi negara dengan dijadikan undang-undang Islam sebagai sumber perundangan. Sebanyak 94% penduduk adalah beragama Islam dan bakinya beragama Kristian Katholik . Namun begitu, agama lain turut diberikan kebebasan untuk dianuti oleh. Bahasa rasmi negara ini ialah bahasa Arab Fushah namun bahasa Arab Ammmiyah adalah bahasa yang dipraktikkan sehari-hari di negara Mesir ini sementara Bahasa lnggeris dan Bahasa Perancis menjadi bahasa kedua.

Komodoti sara hidup di negara ini semakin meningkat dari semasa ke semasa. Ini berikutan Dasar Ekonomi Terbuka yang diamalkan oleh kerajaan Mesir sekarang yang menyebabkan meningkatnya kadar sewa rumah dan harga barang-barang keperluan seharian. Perbelanjaan minima bagi seorang pelajar Malaysia sekarang dalam lingkungan USD50 sebulan...

Related Posts with Thumbnails

.::Rise Of Islam::.

FOM Ads II
FOM Ads

Rangkaian Islam

Download

Followers

سبحان الله

Tazkirah Hari ini

Kata2 Imam Syafie : Ketika ditanya :" Mengapa tuan sering memegang tongkat, padahal tuan bukan seorang yang lemah?"
Ia menjawab :"Agar aku dapat mengingat bahawa aku akan berangkat dari dunia ini."


  © Blogger template 'Grease' by Fariezatie 2010

Back to TOP